Ivan Rod - Music Blog

Feb 14. 2020

★★★★

 

via Google Translate:

 

Job's Trials is American Dan Loomis's wonderfully ambitious jazz song cycle about the biblical figure, Job, who had to endure so much suffering. Personally, I feel that hearing this jazz-song cycle is also a pity - because Yoon Sun Chois and Song Yi Jeon's vocals are so shrewd, forced, and desperate. On the other hand, that is precisely what contributes to the almost physical feeling of the suffering in Job's case. The suffering is not only portrayed intellectually, narratively through a narrator, but is heard specifically in the vocals that strike my tinnitus with the greatest force. At first interception, I almost become desperate to listen, but eventually the big, relevant, ethical questions reveal themselves, and thus Job's Trials becomes an almost theatrical cycle, a larger narrative that makes it clear that this is ambitious thought and accomplished. . The composer, copywriter and bassist, Dan Loomis, who is already an established, younger jazz musician - based in New York - exhibits innovative, instrumental and artistic strength.

Original Danish:

Job’s Trials er amerikanske Dan Loomis forunderligt ambitiøse jazz-sang-cyklus om den bibelske figur, Job, som måtte stå så gruelig megen lidelse igennem. Personligt føler jeg, at det også er en lidelse at høre denne jazz-sang-cyklus – fordi Yoon Sun Chois og Song Yi Jeons vokaler er så skingre, forcerede og desperate. På den anden side bidrager netop dét til den næsten fysiske fornemmelse af den lidelse, der i Jobs tilfælde var tale om. Lidelsen skildres ikke bare intellektuelt, narrativt via en fortæller, men høres helt specifikt i de vokaler, der rammer min tinnitus med den største kraft. Ved første aflytning bliver jeg næsten selv desperat af at lytte, men efterhånden åbenbarer de store, vedkommende, etiske spørgsmål sig, og dermed bliver Job’s Trials en næsten teatralsk cyklus, en større fortælling, som vitterligt tydeliggør, at det her er ambitiøst tænkt og udført. Komponisten, tekstforfatteren og bassisten, Dan Loomis, som allerede i forvejen er en etableret, yngre jazzmusiker – baseret i New York – udviser innovativ, instrumental og kunstnerisk styrke.

 

Ivan Rod

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram