Krzysztof Komorek - JazzPress

Feb 2020

via Google Translate:

 

An intriguing Dan Loomis project based on the story of the biblical Job. A vocal and musical spectacle consisting of seven short recitations (performed by Daniel Breaker, a Broadway musical star Hamilton hit) and so many musical pieces. The revelation of the album is the participation of two Korean female singers: Yoon Sun Choi and Song Yi Jeon.

Orginal Polish:

Intrygujący projekt Dana Loomisa oparty na historii biblijnego Hioba. Słowno-muzyczny spektakl składający się z siedmiu, krótkich recytacji (w wykonaniu Daniela Breakera, broadwayowskiej gwiazdy musicalowego hitu Hamilton) i tyluż utworów muzycznych. Objawieniem albumu jest udział dwóch koreańskich wokalistek: Yoon Sun Choi i Song Yi Jeon.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram